Pagrindinės išorėje naudojamų dažų savybės

Pagal standartą EN 1062 išorėje naudojami dažai yra skirstomi pagal sekančias klases:

Vandens sugerties klasė W(0,1kg/m2h0,5)
W0 – reikšmė nenustatoma
W1 – aukšta   >0,5
W2 – vidutinė ≤0,5 <0,1
W3 – žema     ≤0,1
Vandens garų pralaidumo klasė V (g/m2d). Gali būti išreikšta ekvivalentinio oro sluoksnio storiu sd(m)
V0 – reikšmė nenustatoma
V1 – aukšta   >150            sd <0,14
V2 – vidutinė ≤150 <15     sd ≥ 0,14 <1,4
V3 – žema     ≤15              sd ≥ 1,4